ฉบับที่ 183 ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) /10-เมษายน-2563