ฉบับที่ 190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) /14-เมษายน-2563