ฉบับที่ 197 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (ชุดผจญเพลิง) /20-เมษายน-2563