ฉบับที่ 194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ) /20-เมษายน-2563