ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป /24-เม.ย.-2563