ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนท้าวสุร ซอย 3/9 /29-เมษายน-2563