ฉบับที่ 221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9 /29-เมษายน-2563