ฉบับที่ 238 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)