ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนหลังวัดปรก (โศภณค้าข้าว-มิตรภาพ) /14-พ.ค.-2563