ฉบับที่ 262 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ 9/15 /14-พ.ค.-2563