ฉบับที่ 266 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /19-พฤษภาคม-2563