ฉบับที่ 269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2-4 อาคาร 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 19-พ.ค.-2563