ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกำแหงสงคราม (แยกไชยณรงค์-แยกสรรพสิทธิ์) /20-พ.ค.-2563