ฉบับที่ 283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย 2 /21-พ.ค.-2563