ประกาศราคากลางจัดวางท่อเมนประปา ควบคู่กับการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 14 /27-พ.ค.-2563