ฉบับที่ 287 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /29-พฤษภาคม-2563