ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภูมิรักษ์ 2 /9-มิ.ย.-2563