ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /10-มิ.ย.-2563