ฉบับที่ 314 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /10 มิ.ย. 2563