ฉบับที่ 318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกขวามือข้างร้านวังฟ้า (ครั้งที่ 2) /11-มิ.ย.-2563