ฉบับที่ 317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภูมิรักษ์ 2 /11-มิ.ย.-2563