ฉบับที่ 333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /16 มิ.ย. 2563