ฉบับที่ 329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง /16 มิ.ย. 2563