ฉบับที่ 340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /17 มิ.ย. 2563