ฉบับที่ 344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภูมิรักษ์ 2 /18 มิ.ย. 2563