ฉบับที่ 345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 /18 มิ.ย. 2563