ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 /18-มิ.ย.-2563