ประกาศราคากลาง การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump จำนวน 2 เครื่อง /19-มิ.ย.-2563