ฉบับที่ 351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล 1,700 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง /19 มิ.ย. 2563