บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ 22-มิ.ย.-2563