ฉบับที่ 357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำกนวน 1 รายการ /24 มิ.ย. 2563