ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5 /24-มิ.ย.-2563