ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /25-มิ.ย.-2563