ฉบับที่ 358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /25-มิ.ย.-2563