ฉบับที่ 368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทึก (ขยะพิษ)) จำนวน 1 รายการ /25 มิ.ย. 2563