ฉบับที่ 375 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /29 มิ.ย. 2563