ฉบับที่ 371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5 /1 ก.ค. 2563