ฉบับที่ 399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3 ช่วงที่ 2 /1-ก.ค.-2563