ประกาศราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถนนกำแหงสงคราม (แยกไชยณรงค์-แยกสรรพสิทธิ์) /1-ก.ค.-2563