ฉบับที่ 384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) /3 ก.ค. 2563