ฉบับที่ 385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน /3 ก.ค. 2563