ฉบับที่ 393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร /10 ก.ค. 2563