ประกาศราคาจ้้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกำแหงสงคราม (แยกไชยณรงค์-แยกสรรพสิทธิ์) /10-ก.ค.-2563