ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /13-ก.ค.-2563