ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /10-ก.ค.-2563