ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนสารกรองน้ำโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอน จำนวน 2 บ่อ /10-ก.ค.-2563