ฉบับที่ 389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบ Vertical Turbine Pump จำนวน 2 เครื่อง /16 ก.ค. 2563