ฉบับที่ 419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7 /20-ก.ค.-2563