ฉบับที่ 432 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานสำนักงานคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา /29-ก.ค.-2563