ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ /4-ส.ค.-2563